Doğal ve Organik Gübre Biyogaz Tesisinden Solucan Gübresi

  • Fermente Doğal Gübre (FDG)
  • Büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk gübresi gibi organik maddelerle birlikte anaerobik fermantasyon teknolojisi sonucunda elde edilmiş %100 doğal gübredir. Hiçbir kimyasal katkısı yoktur.
  • Lifli yapısı sayesinde toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve havalanmasını sağlar, ayrıca bitkinin don ve kuraklık karşısında dayanımını arttırır.
  • Toprağın su tutma kapasitesini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.
  • pH değeri nötr olduğu için (7-7,5) arası uygulanan toprağın pH’sını düzenler.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

Doğal ve Organik Gübre Üretimi

Doğal Gübre ile Solucan Gübresi

Toptan Doğal Gübre Satışı

FERMANTE DOĞAL GÜBRE (FDG)
Kandıra Araman’da faaliyet gösteren ve günlük 60 ton atık işleyen, (büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk gübresi) Anaerobik Fermantasyona dayalı biyogaz tesisimizde fermante doğal gübre (FDG ) üretimi yapılmaktadır.

FDG Analiz Değerleri Nedir?

İki farklı FDG için T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir labaratuvarda analizleri yaptırılmıştır Analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

Katı Form için Analiz Sonuçları

Doğal Gübre Satışı Analiz Sonuçları

Sıvı Form için Analiz Sonuçları

Doğal Gübre Satışı Analiz Sonuçları

Fermente Doğal Gübre (FDG) Nedir?
Büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk gübresi karışımı, oksijensiz ortamda anaerobik fermantasyon teknolojisi sonucunda çürütülerek elde edilen biyogaz, elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. İşlenmiş gübre karışımı ise seperatörden geçirilerek Sıvı formda ve Katı formda olarak iki farklı doğal gübre elde edilmektedir.

SIVI FDG Avantajları Nelerdir?

Büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk gübresi gibi organik maddelerle birlikte anaerobik fermantasyon teknolojisi sonucunda elde edilmiş %100 doğal gübredir. Hiçbir kimyasal katkısı yoktur.

Tarımsal faaliyetlerde örneğin bitki ve sebze yetiştiriciliğinde rahatlıkla kullanılabilir.

Bitkinin ihtiyacı olan (N,P,K, Ca, S Mg, Fe, Mn, Zn) elementler açısından oldukça zengindir.

pH değeri nötr olduğu için (7-7,5) arası uygulanan toprağın pH’sını düzenler.

Yabani ot tohumu içermez.

Fermantasyon sırasında sadece karbon bileşenlerinde değişiklik olup diğer tüm besin maddeleri orijinal formunda ve stabil halde korunur.

Nihai üründe (meyve) vitamin ve mineral madde miktarlarını attırır.

Fermantasyon sayesinde FDG içindeki amonyum oranı artar.

Fermentasyon süreci sonunda serbest azot formları stabil hale geçerek mikroorganizma proteinleri şeklinde depolanır, aynı zamanda bitkilerin kullanımına hazır amonyum (NH4) formuna dönüşür. Amonyum (NH4), kimyasal gübre olan nitrat (NO3) ile bire bir aynı özelliktedir.

Hümik asitler, fenoller, fenol türevleri elimine edildiği için nispeten kokusu azdır, dolayısıyla depolama, taşıma ve uygulama esnasında çevresel probleme neden olmaz.

Ayrıca dolaylı olarak nitrat kirliliğini azaltıcı etkiye sahiptir.

Zor işlenen toprağın kolay işlenmesini sağlar.

Elde edilen gübre tarlaya sıvı olarak uygulanabilir.

KATI FDG Avantajları Nelerdir?

Büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk gübresi gibi organik maddelerle birlikte anaerobik fermantasyon teknolojisi sonucunda elde edilmiş %100 doğal gübredir. Hiçbir kimyasal katkısı yoktur.

Lifli yapısı sayesinde toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve havalanmasını sağlar, ayrıca bitkinin don ve kuraklık karşısında dayanımını arttırır.

Toprağın su tutma kapasitesini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.

pH değeri nötr olduğu için (7-7,5) arası uygulanan toprağın pH’sını düzenler.

Yabani ot tohumu içermez.

Hümik asitler, fenoller, fenol türevleri elimine edildiği için tamamen kokusuzdur.

Geleneksel Kimyasal Gübreleme Alışılagelmiş olduğu gibi mineral ve kimyasal gübrelerin kullanımı sonucu;

Toprakta aşırı mineralizasyon,

Elektriksel geçirgenliğin ve tuzluluğun artması,

Toprak dokusunun ve su tutma kapasitesinin bozulması,

Organik madde ve mikroorganizma içeriğinin yok olması,

Yeraltı sularının kirlenmesi,

Verimin her geçen yıl düşerek toprağın sonuç olarak çoraklaşması,

gibi olumsuz etkiler karşılaşılan sorunlar arasındadır.


Geleneksel Doğal Gübreleme

Alışılagelmiş tam olarak yanmamış veya doğrudan hayvansal atık gübre kullanımı sonucu;

Toprakta çürüme ve bitkiyle yarışma,

İlk yıllarda fazla hümik asit ve azot kaynaklı bitki üretememe veya halk tabiri ile ürün yakma,

Organik madde ve mikroorganizma içeriğinin en az 2 yıl sonrasında artması,

Yabancı ot tohumlarının tarlaya ekilmesi,

Yabancı ot ile mücadele sebebiyle ilave kimyasal ilaç kullanımı,

İhtiyaç fazlası kimyasal gübre nedeniyle yeraltı sularının kirlenmesi,

Verimin her geçen yıl düşerek toprağın sonuç olarak çoraklaşması, gibi olumsuz etkiler karşılaşılan sorunlar arasındadır.

Ülkemizde topraklarımızın çoğu organik olarak ortalama % 50 az niteliktedir. Kimyasal gübreleme ve yerine organik koymama ile bu oran git gide azalmaktadır.

Buna karşılık;

Topraktaki doğal canlılığın oluşabilmesi adına organik madde ve humus miktarının arttırılması gerekmektedir. Fermentasyon sonucu elde edilen Fermente Doğal Gübre (FDG) ile bu sağlanabilmektedir.

Fermente doğal gübre içindeki faydalı bakteriler ve organik asitler toprak yapısını düzeltirken aynı zamanda toprakta birikmiş ve bitkiler tarafından alınamayan başta fosfor ve potasyum olmak üzere bazı makro ve mikro elementleri de çözerek bitkinin alabileceği forma dönüştürür.

Ne Kadar FDG Kullanmalıyım?

Tavsiye edilen toprak uygulama miktarları

2-5 ton/dekar katı gübre 25g/kg toprak: Bu miktar toprağın ihtiyacı olan organik maddeyi sağlayacak şekilde hesaplanmıştır. Ayrıca yıllık olarak hektar başına maksimum 170 kg N uygulanabilir.

25-34 ton/dekar sıvı gübre

FDG Nerelerde Kullanılabilir?

Her türlü tarla tarımında

Çayır mera ve yem bitkisi yetiştirmede

Meyvecilikte

Üzüm bağlarında

Seracılıkta

Endüstriyel bitkilerde

Peyzaj uygulamalarında

Çevre düzenlemesinde

Çiçekçilikte ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde

Çevre yeşillendirilmesinde

Çim ve Spor Sahalarında

Park, Bahçe ve Peyzaj Düzenlemelerinde

Ormancılık ve Orman Fidancılığında

Deneyip karar vermeniz için numunemizden isteyebilirsiniz.

Fiyatlarımız için lütfen iletişime geçiniz.

TOP