Detaylı Enerji Etüdü Yaptırma Zorunluluğu 1000 TEP ve Üstü İşletmeler

  • 1000 TEP ve üzeri enerji tüketimleri olan işletmelerin yaptırmak zorunda oldukları etüt ve sonuç raporunu bakanlığa iletmeleri gerekmektedir.
  • Detaylı Enerji Etüdü 4 yılda bir yapılması gerekmektedir.
  • 1000 TEP üzeri işletmelerin de aynı zamanda ISO 50001 Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Etüt yaptırmama cezası 112.780 TL olmuştur.(Güncel Değil)
  • Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği için detaylı enerji etüdü yaptırmanın zorunluluğu 5627 sayılı kanunla yürürlüktedir.
0533 153 52 34 ya da BİZE ULAŞIN

Enerji Etüdü Yaptırma Zorunluluğu

Enerji Etüdü Yaptırmama Cezası Vardır!

Enerji Yöneticileri Dikkat!

Enerji Etüdü yaptırma zorunluluğu vardır. 5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanununa göre; yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde her 4 yılda bir enerji etüdü yaptırma zorunluluğu vardır. Bunun yanında 1.000 TEP ve üzeri her endüstriyel işletme bünyesinde Enerji Yöneticisi bulundurulma zorunluğu vardır. Aynı şekilde 1000 TEP ve üzeri işletmeler ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak zorundadırlar.

Ayrıca 50.000 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan işletmelerin kendi bünyelerinde Enerji Yönetim Birimi oluşturma zorunluluğu ve yine etüt yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.

Enerji Verimliği Kanunu çerçevesinde verilen para cezalarında artışa gidildi. Buna göre en düşük para cezası 980 liradan bin 121 liraya, en yüksek para cezası ise 98 bin 524 liradan, 112 bin 780 liraya çıkarıldı.(Pandemi öncesi düzenlemelere başlanmıştır. Bu rakamlar güncel değildir.)

İdari para cezası uygulanmasını gerektiren durumlardan diğer bazıları şöyle:

Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılmaması…

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre enerji kimlik belgesi hazırlamak durumunda olanların bunu yerine getirmemesi.

Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılmaması…

Yakma tesislerinde yer alan kazan, brülör, kat kaloriferi ve kombilerden asgarî verimlilik değerlerini sağlamayanların satışının yapılması…

Enerji verimliliği açısından asgari sınırları sağlamayan elektrik motorları, klimalar, elektrikli ev aletleri ve ampullerin satılması...

Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen tüzel kişilerin uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve görüntüleri ihtiva eden uygulama raporlarını göndermemesi...


5000 TEP ve üzeri enerji tüketimleri olan işletmelerin etüt yaptırma zorunluluğu 2020 tarihi itibariyle 1000 TEP ve üzeri olarak değiştirilmiştir. Yeni yönetmelikle birlikte 1000 TEP üstü işletmelrin 2023 yılına kadar etüt raporlarını bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir. 5000 TEP ve üzeri işletmelerin ise; 2015 ve 2019 etüt raporlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar bakanlığa iletmeleri zorunludur.

Detaylı Enerji Etüdü 4 yılda bir yapılması gerekmektedir. Bu 4 yıl etüt yaptırma yılın itibaren değil, 2015, 2019, 2023... şeklinde bakanlığa iletilir. Örnek vermek gerekirse ilk etüdünü 2017 yılında yaptıran işletme 2019 yılında da etüt raporunu bakanlığa iletmek zorundadır. Bakanlık son olarak bu tarihi 31 Aralık 2020 olarak uzatmıştır.

1000 TEP üzeri işletmelerin de aynı zamanda ISO 50001 Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. VAP yapacak işletmelerin bu belgeyi almış olmaları ya da başvuru sürecinde olmaları aranmaktadır. İşletmelerin VAP ödemelerini alabilmeleri için belgelendirme sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Belgelendirme süreci devam eden işletmelere VAP dosyaları için ödeme yapılamaz.

Etüt yaptırmama cezası 112.780 TL olmuştur. 2020 yılı içinde Pandemi öncesi güncel düzenlemeler devam etmeyken, 01.05.2020 tarihine kadar yönetmelikte bir değişiklik olmamıştır.

Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği için detaylı enerji etüdü yaptırmanın zorunluluğu 5627 sayılı kanunla yürürlüktedir.

TOP