Ön Enerji Etüdü, detaylı enerji etüdüne hazırlık olarak yapılmaktadır.

  • İşletme bünyesinde bulunan ekipman listesi belirlenir.
  • Prosesler hakkında bilgi toplanır
  • Saha gezisi yapılarak temel bulgular not alınır.
  • Potansiyel enerji tassarrufu noktaları markalanır.
  • Detaylı enerji etüdü için gerekli alt yapı ve cihaz tespiti yapılır.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

Ön Enerji Etüdü

Akademik Kadro Sınırsız Deneyim!

Ön Enerji Etüdü Nedir? Neleri Kapsar?

İşletmedeki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir.

Enerji Tasarrufu Potansiyelimizi Nasıl Ölçeriz?
Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir.

Ön Etüt ile Detaylı Etüt Arasındaki Fark Nedir?
Ön etüt detaylı etüde hazırlık niteliğindedir. Ön Etüt'de Detaylı bir rapor hazırlanmazken, Detaylı Enerji Etüdü'nde rapor hazırlanır ve bu rapor bakanlığa iletilir. Ön etütde ölçümlerin yapılacağı alan ve ekipmanlar belirlenirken, detaylı etütde belirlenen ekipmanlarda detaylı ölçümler yapılarak enerji tasarruf potansiyelleri araştırılır. Ön etüt keşif niteliği taşırken, detaylı etüt tehşis koyma ve uygulamaların basit geri ödeme sürelerini hesaplama şeklinde nitelendirilebilir.

Enerji Etüdü Ne kazandırır?
Enerji etüdü, tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır. Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, enerji tasarruf fırsatları belirlenir, yatırım maliyetini, geri ödeme süresini ayrıntılarıyla veren bir rapor hazırlanır.

TOP