ISO 50001 Süreç Danışmanlığı Enerji Yönetim Sistemi

  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye, uygulanabilir ve belgelendirilebilir.
  • ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik etmekte ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlamaktadır.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

ISO 50001 Süreç Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Yasal Yaptırımlar Nelerdir?

ISO 50001 Süreç Danışmanlığı

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır Bu desteklerden yararlanmak için kuruluşların ISO 50001 sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Ekosmart Enerji alanında uzman kadrosu ile enerji verimliliği çalışmalarından elde ettiği bilgi ve tecrübeyi Enerji Yönetim Sistemi kurulumu danışmanlık hizmetlerine de yansıtmaktadır.

Ekosmart işbirliği ile kurulan Enerji Yönetim Sistemi, İşletmenizde enerjiyi etkin kullanarak enerji tüketimini azaltacak, enerji tüketiminin ölçülebilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla maliyetleri düşürecek, etkin izleme, raporlama ve enerji verimliliği yönünden iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacaktır.

2018 Yılı Eylem Planı kapsamında 1000 TEP üzeri işletmelerin ISO 50001 Belegesi alma zorunluluğu vardır. Aşağıdaki linkten eylem planına ulaşabilirsiniz.

2018-2023 Enerji Eylem Planı

TOP