Sürdürülebilir Çevre İçin Çalışıyoruz

Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’nin en büyük üreticisi olarak sürdürülebilir büyüme için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliği üç boyutta ele alıyoruz;

  • Üretim süreçlerinde kullanılan hammadde ve enerji gibi kaynakları minimize etmek ve atıkların geri dönüşümü etkinleştirmek
  • Üretim süreçleri neticesinde ortaya çıkan salınımları ve çevresel etkileri sıfıra yaklaştırmak
  • Tüm üretim tesislerinde gaz salınımından, enerji, katı ve sıvı atık yönetimine kadar çevre ve doğaya uygun, bu konularda kabul edilmiş standartlar dâhilinde üretim gerçekleştirmek

Doğal kaynaklara zarar vermeden faaliyet yürütmeyi kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşenleri arasında gören Kastamonu Entegre, odun hammaddesini %100 sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmektedir ve FSC sertifikalı üretim yapabilmektedir.

Gerek kendi öz kaynakları, gerekse de TÜBİTAK, SANTEZ VE AB kaynaklarıyla birçok Ar-Ge projesini hayata geçirirken, teknolojik alanda Türkiye'deki gelişmelerin öncüsü olarak tüm rakipleri karşısında fark yaratıyor.

2013-2016 yılları arasında YEGM’ye  (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) yaptığı başvurulardan 30 adet VAP projesi kabul edildi. 2015 yılında YEGM tarafından 9 proje kabul edilerek, 2015 yılı en fazla projesi kabul edilen şirket oldu.