Proje ve Uygulama, Potansiyel Enerji Tasarrufunuzu İşletmeye Kazandırır.

  • Atık Isı Geri Kazanım Proje Uygulamaları
  • Soğutma Sistemleri Proje Uygulamaları
  • Isıtma Sistemleri Proje Uygulamaları
  • Pompa ve Fan Proje Uygulamaları.
  • Basınçlı Hava Sistemleri Proje Uygulamaları.
0533 153 52 34 ya da BİZE ULAŞIN

Endüstriyel Proje Uygulamaları

Geri Kazanım ve Tasarruf Projeleri


Ekosmart Enerji işletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulanacak enerji tasarruf projelerini anahtar teslim uygulamalarını gerçekleştiren ve verimlilik artırıcı projelerini hazırlayarak bakanlığa sunan bir EVD şirketidir. Ekosmart Enerji etüt yaptığı ve basit geri ödeme süresi ile ilgili taahhütte bulunduğu projeler için uygulama projesi hazırlar ve işletmeye sunar. Verdiği taahhüt içinde gerçekleşmeyen basit geri ödeme süresi ile karşılanılacak olursa yatırım maliyetinden işletmenin zararını düşer. Ekosmart enerji mühendislik hesaplamalarına güvenmektedir. Amacımız sizlere en iyi hizmeti vermek ve işletmenizin cebinden çıkacak minimum tutarla uygulamayı hayata geçirmektir.

Atık Isı Geri Kazanımı Projeleri

Endüstriyel Tesislerde; Kazanlar, Fırınlar, Kompresörler, Kojenerasyon Tesisler vb. prosesler de ısıl işlem ardından bacalardan yüksek miktarda ısı çıkmaktadır. Atılan bu ısının, tesisin ihtiyacı doğrultusunda Ekonomizer ya da Reküperatör uygulamasıyla değerlendirilmesi yapılarak Enerji Tasarrufu sağlanmaktadır. Bu noktada yapmış olduğumuz uygulamalar, atık ısıdan;

- Ekonomizer uygulaması ile 90°C sıcak su elde ederek Boyahane yıkama ünitelerinin ısıtma işleminin gerçekleştirilmesi.

- Absorpsionlu Soğutma Sistemi uygulaması ile proses soğutma ihtiyacının karşılanması.

- Reküperatör uygulaması ile yanma havasının ısıtılmasının sağlanması.

- Elektrik üretilmesi.

Isıtma Sistemleri Uygulamaları

Proses ya da Konfora binaen ısı ihtiyaçlarının karşılanmasında kapasiteye bağlı olarak en geçerli çözümün ortaya konması hedeflenmektedir. Yapmış olduğumuz uygulamalar;

- Sıcak su kazanlarının yüksek verimli modülasyonlu kazanlarla değiştirilmesi

- O2 Trim sistem uygulamaları

- Kademeli brülörlerin Reküperatör sistemine uygun şekilde oransal brülörlere çevrilmesi

- Isıtma tesisatlarının revizyonu ve otomasyon sistemi kurulması

- Fırın, kazan ve mekanik tesisat yüzey ısı yalıtımlarının yapılması

Pompa ve Fan Sistemleri

Endüstriyel tesislerde kullanılan pompa ve fanların uygun kapasitede değişimleri yapılarak emme ve basma hatlarında kullanılan armatürlerin uygun özellikte olacak şekilde değişimleri yapılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bu konuda yapmış olduğumuz uygulamalar;

- Boyahane yıkama ünitelerinin pompalarının uygun kapasitede pompalar ile değişimi

- Soğutma hattı kapalı devre sirkülasyon sistemine otomasyon uygulaması ile birlikte değişken devirli pompa uygulaması yapılması

- Klima santralleri fanlarının uygun kapasitede yüksek verimli fanlar ile değişiminin yapılması

Soğutma Sistemler Uygulama Projeleri

Proses ya da konfor odaklı ihtiyaçların karşılanmasında sistem davranışlarının tespitiyle kapasiteye paralel şekilde en uygun çözümün oluşturulması hedeflenmektedir. -10°C ile +20 °C gibi geniş bir aralıkta istenen soğutma suyu şartlandırma çözümleri sağlanırken, gerekli mekanik sistem ve otomasyon tasarımıyla dış hava sıcaklığından maksimum verimin alınması, dolayısıyla da Enerji Tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Yapmış olduğumuz uygulamalar;

- Prosesin çalışma sürecinin analiz edilerek freecooling (doğal soğutma) yöntemlerinin kullanılması

- Mevcut soğutma sistemlerinin freecooling sistemine çevrilmesi

- Tesisteki atık ısıların değerlendirilmesi neticesinde Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi temini ve uygulaması

- Soğutma yapılan proseslerde aynı zaman dilimlerinde ısıtma ihtiyacı bulunan noktaların ısı geri kazanımlı ya da dört borulu su soğutma grupları seçenekleri kullanılarak atık ısı sayesinde ısıtma uygulamaları

- Su soğutma gruplarının yüksek verimli soğutma grupları ile değişimi

- Soğutma tesisatlarının revizyonu ve otomasyon sistemi kurgulanması ve kurulması

Basınçlı Hava Sistemleri Uygulama Projeleri

Endüstriyel tesislerde enerji tüketimlerinin önemli bir bölümünü oluşturan Basınçlı Hava Sistemleri ile ilgili taahhüt hizmetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda yapmış olduğumuz uygulamalar;

- Hava soğutmalı kompresörlerin atık ısısından sıcak su elde edilerek tesisin kullanım sıcak suyu ihtiyacının karşılanması

- Kompresörlerin daha düşük basınçta çalışmasının sağlanması için tesisat çaplarının revizyonu ve ring hattına çevrilmesi

- Kompresör, kurutucu ve filtrelerin yüksek verimli sistemler ile değiştirilmesi

TOP