Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Güneş, Rüzgar, Biyogaz

  • Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.
  • Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Biyogaz

Yeşil Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?
En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynakları ile çevreye zarar vermeden çözmemiz mümkün.

Dünya, gün geçtikçe daha fazla enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyor. Şu an kullanılan en büyük enerji kaynaklarını ise fosil yakıtlar oluşturuyor. Yani yenilenemez enerji kaynakları maalesef çok yoğun kullanılıyor.

Hala yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok sorun enerji ihtiyacı ile beraber ortaya çıkıyor.

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynakları‘na yönelmemiz gerekiyor.

Sürdürülebilir enerji kaynakları, enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan ihtiyacı karşılamak için üretilen enerjiye deniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları da devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda en önemli rolü oynuyor.

Yenilenebilen enerji kısaca özetlemek gerekirse; enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan, kullanılan kaynakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynakları karşımıza çıkıyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları kısaca şunlardır;

Güneş enerjisi,

Rüzgar enerjisi,

Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi,

Jeotermal enerjisi,

Biyokütle enerjisi (biyoyakıt enerjisi de dahil),

Hidrojen enerjisi,

Dalga enerjisi,

Gelgit enerjisi, kısaca sıralanabilir. Ancak henüz yeterli miktarda enerji üretmese de, piezoelektrik enerjisi de yenilenebilir enerji kaynakları arasında görülebilir. Piezoelektrik enerjisi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

Peki bu yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? İşte başlıca temiz enerji kaynakları ve alternatif enerji kaynakları şunlardır:

Güneş Enerjisi Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi nedir? Güneş enerjisi, dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu oluşur. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebilir.

Önceleri çok daha maliyeti yüksek olan bu enerji türü şimdilerde daha uygun maliyetler sayesinde hızla artmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinin kullanım alanları da çok fazladır ve her geçen gün artmaktadır. Güneş Enerjisinin Avantajları

Yenilenebilir enerji kaynağıdır,

Doğal malzemeler kullanılır,

Çok ekonomiktir,

Dış kaynaklara bağımlı değildir ve her ülke kullanabilir,

Çevresel açıdan temiz enerji kaynağıdır.

Güneş Enerjisinin Dezavantajları

Üretim için verimi düşüktür,

Tüm yıl boyunca stabil değildir. Mevsimsel ve gece-gündüz kesilmeler gösterebilir,

İlk yatırım maliyeti oldukça yüksektir,

Orta ve küçük çaplı tüketiciler için çok pahalıdır,

Bazı durumlarda depolanması gereklidir, bu da maliyeti çok arttırmaktadır,

Gölgelenme durumlarında ciddi verim kaybı görülebilir.

Ayrıca çok detaylı olarak yazdığımız güneş santrali maliyeti ile ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz.

Piyasada bulunan güneş panelleri hakkında solar panel çeşitleri isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Rüzgar Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar enerjisi nedir? Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklılıklar sayesinde oluşan basınç ve dünyanın dönüşü ile ortaya çıkan rüzgarlar sayesinde elde edilen enerji türüdür.

Yoğun rüzgar olan yerlerde kurulan rüzgar türbinleri sayesinde elde edilen rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır. Teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgarın tahmin edilebilir olması rüzgar enerjisini daha etkili kullanabilmemize yardımcı olmaktadır.

Rüzgar türbini biraz komplekstir ve birçok bileşenlerden oluşmaktadır. Başlıca rüzgar türbini çeşitleri şunlardır;

Mikro rüzgar türbini,

Küçük tip rüzgar türbini,

Yatay eksenli rüzgar türbini,

Düşey eksenli rüzgar türbini,

Eğik eksenli rüzgar türbini.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

Sürekli bir enerji kaynağıdır,

Doğal kaynaklardan olduğu için dışa bağımlılığı yoktur,

Rüzgar enerjisi sektörü sürekli geliştiği için birim maliyetler de sürekli düşmektedir,

Temiz enerji kaynaklarındandır ve çevreye zararı yok denecek kadar azdır,

Yer yüzünün neredeyse %95’inde rüzgar enerjisinden faydalanılabilir.

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları

Rüzgar türbinleri için büyük alanlar gereklidir,

Görsel açıdan kirlilik yaratmaktadır,

Göç eden kuşlar için büyük tehdit içermektedir ve toplu kuş ölümlerine sebebiyet vermektedir,

Rüzgar türbinleri yüksek desibelde ses oluşturmaktadır ve gürültü kirliliğine sebep olmaktadır,

Verimleri değişmekle beraber genelde düşüktür,

Şehir merkezlerinde ve vadilerde çok verimsizlerdir,

Rüzgar türbinlerinde devrilme ve yanma gibi istenmeyen durumlar görülebilir.

Eğer rüzgar enerjisi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz rüzgar enerjisi hakkında yazdığımız makaleyi okuyabilirsiniz.

Hidroelektrik (Hidrolik) Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları hidroelektrik enerjisi nedir? Hidroelektrik enerjisi, suyun akış gücü kullanılarak elde edilen ve sera gazı salınımı yapmaması sayesinde dünyaya hiçbir zararı olmayan enerji çeşididir.

Hidroelektrik enerjisi, suyun akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallar vasıtası ile türbinlere iletilmesi ile üretilir. Özellikle yüksekliğin ve su akış hızının fazla olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi yapılması büyük avantaj sağlayacaktır.

Hidrolik Enerjisinin Avantajları

Çevre kirliliği oluşturmaz,

Aşırı enerji ihtiyacı gibi durumlarda çok hızlı devreye alınabilir,

Acil durumlarda yine çok hızlı devre dışı bırakılabilir,

Doğal kaynaklardan olduğu için dışa bağımlılığı yoktur,

Sadece enerji değil, sulama ve diğer faaliyetler içinde kullanılabilir.

Hidrolik Enerjisinin Dezavantajları

İlk yatırım maliyeti çok yüksektir,

Kurulum süresi çok uzundur,

Enerji üretme kapasitesi yağış miktarına bağlıdır,

Hidroelektrik barajlar bulunduğu çevrenin ekolojik dengesini değiştirebilir,

Deprem ve benzeri durumlarda sel tehlikesi oluşturup, yerleşim bölgelerini su altında bırakabilir.

Hidrolik santrallerin çalışma prensipleri karmaşıktır. Hidroelektrik santrali çalışma prensibi ve komponentlerini öğrenmek isterseniz mevcut yazımıza bakabilirsiniz.

Jeotermal Enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal enerjisi nedir? Jeotermal enerji, jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde direkt ya da dolaylı yollardan elde edilen enerji türüdür.

Isıtma, soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretimi gibi farklı amaçlara hizmet eden bu enerji türü aynı zamanda kaplıcalar yardımı ile turizm sektörüne de yardımcı olmaktadır. Ülkemizdeki temiz enerji kaynakları arasında önemli bir rolü vardır.

Jeotermal Enerjisinin Avantajları

Çevre dostu enerji kaynakları arasında yer alır,

Jeotermal ile elektrik üretmek için suyun ısıtılması veya buharlaştırılması için fosil yakıtlara ihtiyaç yoktur,

Doğal enerji kaynağı olduğu için dışa bağımlılığı yoktur,

Üretim verimleri çok yüksektir,

Direk yer altından elde edildiği için yatırım maliyeti de düşüktür.

Jeotermal Enerjisinin Dezavantajları

Jeotermal kaynakların yapılarında bazı zararlı kimyasallar bulunmaktadır. Bu yüzden re-enjeksiyon işlemlerine tabii tutulması gereklidir,

Tükenebilir enerji kaynağı olduğu için tekrar yenilenememektedir,

Bu kaynaklardan çıkan akışkan maddeler genelde aşındırıcı ve kirlilik yaratıcı mineraller içerir,

Araştırma ve hazırlık maliyetleri yüksektir,

Sondaj makineleri için yeterli alanın muhakkak olması gerekmektedir,

Enerji iletimi verimsiz olabilir, Bu yüzden jeotermal sistemler yerleşim bölgelerine yakın olmalıdır.

Eğer jeotermal enerji hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz jeotermal enerji isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Biyokütle Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları biyokütle enerjisi nedir? Biyokütle enerjisi, her türlü organik atıktan, bitkilerden, yosunlardan ve alglerden elde edilen enerji çeşididir. Bitkilerin yakınması ya da hayvan atıklarının enerji için kullanılması en bilinen biyokütle enerjisi örneğidir.

Biyoetanol, biyodizel, piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri ve biyogaz, biyokütle enerjisi ile geliştirilen alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır.

Biyokütle Enerjisinin Avantajları

Neredeyse her yerde kullanılabilir,

Üretim teknolojileri çok iyi bilinmektedir,

Düşük ışık şiddeti yeterlidir,

İstenilen her büyüklükte yapılabilir,

Depolanmaya uygundur,

5-35 santigrad sıcaklıkları yeterli olmaktadır,

Sosyo-ekonomik açıdan önemlidir,

Çevresel açıdan çok az zararlıdır.

Biyokütle Enerjisinin Dezavantajları

Verimleri düşüktür,

Tarım alanları için rekabet oluşturmaktadır,

Su ihtiyacı fazladır,

Sadece geniş yerleşim bölgelerinde uygulanabilir.

Hidrojen Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları hidrojen enerjisi nedir? Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

Karbon içermediği için fosil atıkların işlenmesinde oluşan zararlı gaz salınımı gibi bir tehlike oluşturmaz. Petrol yakıtlarına göreceli olarak 1,33 kat daha verimlidir. Temiz enerji kaynakları arasında çok önemli bir yere sahiptir. Gelecekte hidrojen ile çalışan otomobiller için yakıt olma niteliğindedir.

Dalga Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları dalga enerjisi nedir? Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgalanma hareketinden ve dalgaların oluşturduğu basınçtan elde edilen enerji türüdür. Dalga enerjisi, dalga jenaratörleri yardımı ile doğal ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlanmaktadır.

Çevreye ve doğaya zararı olmayan dalga enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en az kullanılandır. Ancak dünyanın %70‘inin su olduğu düşünülürse, gereken önem verildiğinde enerji ihtiyacımızın çoğunu karşılayabilir.

Dalga Enerjisinin Avantajları

Tükenmeyen enerji kaynağıdır ve doğada bol miktarda bulunur,

Fosil yakıtlara olan bağlılığı azaltır,

Temiz enerji kaynağı olduğu için çevreyi kirletmez,

İşsizliği azaltır ve yeni iş istihdamı sağlar,

Deniz ve okyanuslarda uygulandığı için denizlerde yeni keşiflere ön ayak olur,

Kıyıların korunmasını sağlar.

Dalga Enerjisinin Dezavantajları

Yerleşim bölgelerine yakın olmalıdır,

Hava koşullarından çok çabuk etkilenebilir,

Yetişmiş eleman bulmak çok zordur,

Her dalga boyu için yeni bir sistem geliştirilmek zorunludur.

Dalga enerjisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Dalga Enerjisi Nedir? isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi Nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları pek çok açıdan önemlidir.

Bir ülkenin kalkınması için en önemli madde enerjidir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları önemlidir,

Fosil yakıt kullanımını azalttığı için çevresel açıdan önemlidir,

Yerli kaynakların geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir,

Dışa bağımlılığı azalttığı için önemlidir,

Uluslararası anlaşmalara uyum sağladığı için önemlidir,

Yeni iş istihdamı sağlar ve işsizliği azaltır,

Elektrik götürmenin zor olduğu coğrafi bölgelere elektriğin kullanılmasını sağladığı için önemlidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri Nelerdir?

Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri

Güneş enerjisinde atmosfere herhangi bir zararlı gaz salınmamaktadır. Sadece kurulum aşamasında ihmal edilebilecek miktarda zararlı etkisi bulunmaktadır, Akü destekli güneş enerjili sistemlerde, akülerin içerisindeki sıvının suya karışma ihtimali azda olsa bulunmaktadır,

Sadece kurulum aşamasında ambalaj atıkları bulunmakla beraber herhangi bir atık söz konusu değildir,

Güneş enerji tarlaları çok büyük alana ihtiyaç duyduğu için görüntü kirliliğine neden olabilir,

Güneş santralleri sadece kurulduğu bölgenin alanı açısından doğal ortamda yaşayan hayvanların alanını kısıtlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan güneş enerjisinin çevresel etkileri bunlardır.

Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri

Rüzgar enerjisi herhangi bir zararlı gaz salınımı yapmadığı için atmosfere etkiside yoktur, Yenilenebilir enerji kaynakları içinde bulunan rüzgar enerjisinin su kirliliğine hiçbir etkisi bulunmamaktadır,

Rüzgar santrallerinin herhangi bir atıkları yoktur.

Bu yüzden atık olarak çevresel etkileri yoktur,

Çok büyük oldukları için ciddi anlamda görüntü kirliliği oluşturmaktadır,

Çok gürültülü çalıştıkları için ses kirliliği oluşturmaktadır,

Rüzgar türbinleri oluşturdukları hava akımından dolayı kuşları kendisine çekmektedir. Kuşlar bu hava akımından kurtulamadığı için türbinlere çarpıp ölmektedir.

Jeotermal Enerjisinin Çevresel Etkileri Yapısında bazı gazlar bulunduğu için jeotermal kaynaklar kullanılırken atmosfere karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi zararlı gazlar salmaktadır, Azda olsa gürültü kirliliğine sebep olmaktadır.

Hidrojen Enerjisinin Çevresel Etkileri

Hidrojen enerjisi en temiz enerji kaynağıdır. Çünkü bu enerji türü yakıldığı zaman sadece su açığa çıkmaktadır. Çevreye hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Biyokütle Enerjisinin Çevresel Etkileri

Biyokütle enerjisi birçok çeşitte elde edilebilmektedir. Bunların içerisinde çöplerin ve atıkların kullanılması ile elde edilen enerji üretim yönteminde, bazı zararlı gazlar açığa çıkmaktadır. Bunun dışında çevreye etkisi çok azdır.

Dalga Enerjisinin Çevresel Etkileri

Çok azda olsa gürültü ve görüntü kirliliği bulunmaktadır. Bunun dışında mekanik olarak çalıştığı için herhangi bir yakıt gereksinimi duymamaktadır. Dolayısıyla çevreye atık ve gaz salmamaktadır.

TOP