Detaylı Enerji Etüdü, bir işletmenin enerji haritasını çıkartır.

  • Termal kamera ile sanayi tesislerinde ısı kayıplarının ölçülmesi, elektrik tesisatlarında aşırı ısınmaların tespit edilmesi.
  • İletkenlik ölçme cihazı ile sıvının sıcaklığına bağlı olarak sıvıların iletkenliğinin ölçülmesi
  • Bacagazı analiz cihazı ile baca gazları yoğunluklarının ölçülmesi. Pompa ve fan verimlilik ölçümleri.
  • Ultrasonik kaçak dedektörü ile basınçlı hava sistemlerinde sızıntı ve kaçaklarının tespiti. Kompresör verimliliklerinin ölçülmesi.
  • İnfrared sıcaklık ölçerler ile ulaşılması zor alanlarda sıcaklık ölçülmesi.
0533 153 52 34 ya da BİZE ULAŞIN

Sanayide Enerji Verimliliği

Detaylı Enerji Etüdü!

Enerji Yöneticileri Dikkat!

Endüstriyel kurumların yıllık enerji tüketimine bağlı olarak enerji etüdü yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Konuyla ilgili 5627 nolu Enerji Verimliliği Kanunu 2007 tarihinden itibaren yürülüklte bulunmaktadır.

5000 TEP ve üzeri işletmelerin Detaylı Enerji Etüdü yaptırmaları ve raporlarını bakanlığa iletmeleri gerekmektedir.

Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10’luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

Enerji etüdü, tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır. Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, enerji tasarruf fırsatları belirlenir, yatırım maliyetini, geri ödeme süresini ayrıntılarıyla veren bir rapor hazırlanır.

Detaylı Enerji Etüdü Nedir?
Neden Enerji Etüdü Yaptırılmalıdır?
Enerji Etüdü, endüstriyel işletmelerin tükettiği enerjiyi verimli kulllanıp kullanmadıklarını belirlemek ve enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkarmak olarak özetlenebilir. Özel ekipmanlar kullanılarak yapılan analiz sonucunda hazırlanan detaylı raporun endüstriyel işletmeye sunulması sürecini kapsar. Bu raporda enerji atıklarının, sera gazı emisyonlarının belirlenmesinden, çalışan makine ve teçhizatın verimine kadar detayla hazırlanan raporda, işletmenin yatırımın geri dönüş süreleri ve yatırım maliyetleri belirtilir. İşletmenin yatırımı için gerekli finansal çözümler sağlayan EKOSMART Enerji, müşterilerine bu konuda ücretsiz finansal danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Aynı şekilde projelendirme esnasında VAP ve ISO 50001 danışmanlık süreç hizmetleri de vermektedir.

Detaylı Enerji Etüdü Kapsamında Neler Yapılır?

Termal kamera ile sanayi tesislerinde ısı kayıplarının ölçülmesi, elektrik tesisatlarında aşırı ısınmaların tespit edilmesi.

İletkenlik ölçme cihazı ile sıvının sıcaklığına bağlı olarak sıvıların iletkenliğinin ölçülmesi.

Buhar kapanı test cihazı ile buhar kapanlarının kontrolünün yapılması.

Ultrasonik kaçak dedektörü ile basınçlı hava sistemlerinde sızıntı ve kaçaklarının tespiti.

İnfrared sıcaklık ölçerler ile ulaşılması zor alanlarda sıcaklık ölçülmesi.

Ultrasonik tipi akış ölçer cihazı ile boruların dışından akışkan debisinin ölçülmesi.

Elektronik bağıl nem ölçme cihazı ile ortam sıcaklığı ve bağıl nem ölçümü.

Pitot tüp ile içerisinden hava ve düşük basınçlı gaz geçen kanallardaki akış miktarının ölçülmesi.

Sıcak telli hava hızı ölçme cihazı ile içerisinden hava ve düşük basınçlı gaz geçen boru hatlarındaki akış miktarının belirlenmesi.

Hava fanları emiş ağızlarında, egzoz kanallarının çıkışında hava, gaz hızı, akış miktarının ölçülmesi.

Hava fanları emiş ağızlarında, egzoz kanallarının çıkışında hava, gaz hızı, akış miktarının ölçülmesi.

Elektrik enerji analizörü ile elektrik motoru, armatürler vb. ekipmanların gerilim, frekans, akım, güç faktörü, harmonikler, enerji tüketimi vb. parametre ölçümlerin yapılması.

Takometre ile dönen ekipmanların devir sayıları, ilerleme hızı ölçümlerinin yapılması.

Lüksmetre ile ortam aydınlatması ölçümleri.

TOP