Verimilik Artırıcı Proje Nedir? VAP'a Nasıl Başvurulur?

  • Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirilmektedir.
  • Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

Verimlilik Artırıcı Proje - VAP

Başvuru ve Dosya Hazırlama

Vap Nedir? Kimler Başvurabilir?

Vap Nedir? Kimler Başvurabilir?

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile işletmeler yaptıkları tasarrufla hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu tür projeler 2009 yılından beri devlet tarafından desteklenmektedir.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destek başvuruları her yıl Ocak ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından kabul edilmektedir.

Türkiye’de uluslararası ve yerli finansman kurum ve mekanizmaları tarafından enerji verimliliği projelerine destek sağlanmaktadır. Finansman konusunda, mevcut mali destek araçlarının gözden geçirilmesi ve enerji verimliliği için Türkiye’de sanayiye uygun mali modellerin belirlenmesi ve mevcut mali mekanizmanın uyumlaştırılması, prosedür ve seçim kriterlerinin daha etkin hale getirilmesi gibi her seviyede birçok çalışma yürütülmektedir.

KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası

Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere Proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde verilmektedir.

VAP Başvurusu yapacak işletmelerin ISO 50001 Belgesi sahibi olmaları ya da başvuru sürecinde olmaları gerekmektedir.

Ekosmart Enerji olarak, VAP süreci şu şekilde gerçekleşmektedir;

VAP Süreci Nasıldır?

Verimlilik Artırıcı Uygulama için daha önceden etüt yapılması gerekmektedir. Uygulama sonrası elde edilecek verimliliğin rakamsal olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle uygulama yapılacak makine veya ekipmanın yükte çalışırken tükettiği enerji ve karşılığında elde edilen güç değerlendirilerek kW/TEP olarak hesaplanacak ve mali karşılığı TL cinsinden belirlenecektir. Böylece uygulamanın geri dönüş süresi belirlenebilir. 5 yılı aşan geri kazanımlar VAP kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ekosmart Enerji Deyalı enerji etüdünü yaptığı işletmelerde etüt rapor sonucuna göre VAP konusu uygulamaları rapor sunumunda işletme yetkililerine açıklamaktadır. Etüt yapılmayan işletmelerde ise; Ekosmart saha ekibinin söz konusu uygulama alanında lokal olarak etüt yapması gerekmektedir. Daha sonra elde edilen bulguların VAP konusu uygulamanın VAP kapsamında olup-olmayacağı işletme yetkilileriyle paylaşılır.

Uygulama VAP kapsamında ise; işletme onayı ile birlikte VAP sözleşmesi düzenlenir. Sözleşme sonrası VAP Dosyası hazırlanarak bakanlığa iletilir. Burada EKOSMART farkı olarak şunu belirtebiliriz. Bu aşamadan sonra işletmenin VAP konusuyla ilgili mesai harcamasına gerek bırakmadan işlem sırasına göre hareket ederiz. İşletmeye zaman kaybı yaşatmadan her bir bakanlık denetimi sırasında enerji yöneticilerine refakat ederiz.

Dosyanız hazırlanarak bakanlığa iletilir. Süreç bakanlığın ilk ziyareti ile devam eder. Bakanlığın projeye hayata geçirilmesi için onay vermesiyle başlanır. Artık işletme verimlilik artırıcı projeyi hayata geçirmek için 2 yıl süreye sahiptir. Bu süre içinde projeyi hayata geçirmek zorundadır. Bu süre içinde hayata geçirdiği tarih itibariyle bakanlıktan kontrol için tekrar gün alınır. Yine refakatımızla birlikte son kontrol veya kesin kabul yapılır. Kesin kabulün ardından işletmeye bakanlık KDV hariç tutar üzerinden %20-30 arasında ödeme gerçekleştirir. Bu yüzdeler elektriksel geri kazanımlar için %30 iken sadece ısı geri kazanımı ise %20 dir. Her ikisi birden ise; hesaplanan değerlere göre ödeme yapılmaktadır.

Ödemeyle birlikte VAP dosyası kapanmış olur ve işletme bu VAP yerine artık yeni bir başvuru yapabilecektir. VAP başvurusu aynı anda bakanlık bünyesinde maksimum 5 dosya olacak şekilde yapılabilir. Dosyası kapandıkça işletme tekrar başvuru yapabilir.

Geçtiğimiz yıllarda bakanlık Ocak ve Nisan dönemlerinde VAP başvurusu kabul ederken 2018 yılı itibarıyle Ocak, Nisan yanında Eylül ayında da başvuru kabul edeceğini açıklamıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi www.enerji.gov.tr sayfasından öğrenebilirsiniz.

TOP