VAP'tan Yararlanan Firma Listesi Bakanlık Teşvikleri

  • 5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.
  • Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

VAP Başvuru ve Onaylanan Listesi

Verimlilik Artırıcı Proje Desteği

Hangi Projeler Destek Aldı?

VAP Başvurusu ve Onaylanan Dosya Listesi

VAP LİSTESİ

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere (EVD Şirketleri) hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunarken kanunda yapılan değişiklile birlikte 2020 yılı Nisan ayı itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar istedikleri zaman zarfı içinde başvuru yapabilmektedirler.. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir.

Verimlilik Arttırıcı Proje Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir? Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

2018 Yılı 2. ve 3. Dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurularının 2018 Yılında üç dönem halinde alınmasına karar verilmiştir.

2018 Yılı 2. dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 02 Nisan 2018 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında;

3. dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları ise 03 Eylül 2018 ile 01 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkındaki Tebliğ’e göre Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) destek başvuruları için aşağıdaki Kılavuzlar başlığı altındaki formları (Başvuru Formu, Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu) doldurulacaktır.

Doldurulan belgelerin; posta yolu ile 2. Dönem başvuruları için 02 Nisan 2018 günü mesai başlangıcından 30 Nisan 2018 günü mesai bitimine kadar 3. Dönem başvuruları için de 03 Eylül 2018 günü mesai başlangıcından 01 Ekim 2018 günü mesai bitimine kadar “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüzün evrak kayıtlarına girmiş olması ve ayrıca EnverMevzuat@yegm.gov.tr adresine mail yolu ile iletilmiş olması gerekmektedir.

Bu sayfada yer alan bilgiler Bakanlık Resmi Sitesi'nden alınmıştır.
Yukarıda yer alan kanun 25 Ocak 2020 tarihli 31019 sayılı yönetmelik ile değişikliğe uğramış bulunmaktadır. Söz konusu değişiklik için Verimlik Artırıcı Proje sayfamızı ziyaret ediniz.

TOP