Verimilik Artırıcı Proje , VAP Başvurusu ve Dosya Hazırlama.

  • 5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.
  • Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

Verimlilik Artırıcı Proje - VAP

Başvuru ve Dosya Hazırlama

Vap Nedir? Kimler Başvurabilir?

Vap Nedir? Kimler Başvurabilir?

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için Enerji Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirler.

Projesinde belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 1.000.000 TL olan (Verimlilik Arttırıcı Proje) VAP’lar, en fazla % 30 oranında ve en fazla 300.000 TL hibe olarak desteklenir.

VAP projesi hazırlamak için ISO 50001 belgesi sahibi olmak yönetmelik gereği zorunludur.

Ekosmart Enerji, YEGM tarafından VAP hazırlama yetkisi verilmiş olan danışmanlık şirketlerindendir.

Verimlilik Arttırıcı Proje başvurularının hazırlanması enerji uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ekosmart Enerji olarak bugüne kadar (2018/Ocak) hazırladığımız Verimlilik Arttırıcı Proje Sayısı 138 adettir. Bu rakam toplam başvuru sayısının yarısı olup, ülkemizde en çok VAP dosyası hazırlayan ve tüm projeleri onaylanan-red olunmayan tek EVD firması Ekosmart Enerjidir.

VAP Desteklerinden yararlanmak isteyen Endüstriyel İşletmelerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

1- Endüstriyel İşletmenin Enerji Bakanlığı veri tabanında (ENVER PORTAL) kayıtlı olması,

2- Enerji yöneticisinin bulunması,

3- Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) iletilmiş olması,

4- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması veya bu konuda çalışmalara başlamış olması,

Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’in üzerinde ve yukarıdaki koşulları sağlayan her endüstriyel işletme, YEGM tarafından yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanı Şirketinin hazırlamış olduğu VAP DOSYASI ile hibelerden yararlanabilmek için başvuru yapabilmektedir.

Başvurular aynı anda en fazla 5 proje ile yapılabilmektedir. Proje yatırım tutarı en fazla 1 milyon TL olan projeler %30 oranında desteklenmektedir. Basit bir hesapla 5 adet enerji verimliliği projesi için 5 milyon TL’lik yatırım tutarına karşılık 1,5 milyon TL’lik hibe alma fırsatı bulunmaktadır.

Son olarak VAP konusu uygulamanın geri dönüş süresi (payback) en fazla 5 yıl olmalıdır.

TOP