Verimilik Artırıcı Proje , VAP Başvurusu ve Dosya Hazırlama.

  • 5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.
  • Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.
0531 783 36 76 ya da BİZE ULAŞIN

Verimlilik Artırıcı Proje - VAP

VAP Projeleri

VAP Neden Yapılır?

VAP İşlememize Ne Kazandırır?

Verimlilik Artırıcı Proje yaparken nelere dikkat edilmelidir?

VAP ödemeleri ne zaman olur?

Vap Neden Yapılır? İşletmenin Kazancı Nedir?

VAP yani Verimlilik Artırıcı Proje ülkemizde ekonomimize en büyük yükü getiren ve enerjide dışa bağımlılığımızdan kaynaklanan enerji tüketimini azaltmak ve enerjiyi buna bağlı olarak enerji kaynaklarını en verimli kullanabilmek adına Enerji Bakanlığı'nın işletmelerde enerji verimliliğine dayalı yapacakları projelere %30 oranında sağladığı hibe destek programıdır.

İşletmeler bu imkandan yani yatırım tutarlarının %30'unu geri alabilmek için VAP yapmaktadırlar. İşletmeler sadece bu hibe mekanizmasından yararlanmakla kalmazlar. Çünkü yapılan yatırım sayesinde elde ettikleri bir diğer önemli getiri ise; yatırım sonrası aynı ürün miktarını üretirken daha az enerji tüketmek ve ürün başı maliyetleri azaltmak olacaktır. Son olarak da işletmenin çalışan mühendislerinin ve üretim çalışanlarının farkındalıklarını artırmak ve proje yatkınlıklarını geliştirmek de katma değer olarak görülebilir.

Projesinde belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan (Verimlilik Arttırıcı Proje) VAP’lar, en fazla % 30 oranında ve 1.500.000 TL hibe olarak desteklenir.

VAP projesi hazırlamak için ISO 50001 belgesi sahibi olmak yönetmelik gereği zorunludur.

Ekosmart Enerji, YEGM tarafından VAP hazırlama yetkisi verilmiş olan danışmanlık şirketlerindendir.

Verimlilik Arttırıcı Proje başvurularının hazırlanması enerji uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ekosmart Enerji olarak bugüne kadar (2020/Mayıs) hazırladığımız Verimlilik Arttırıcı Proje Sayısı 245 adettir. Bu rakam toplam başvuru sayısının yarısına yakın olup, ülkemizde en çok VAP dosyası hazırlayan ve tüm projeleri onaylanan-red olunmayan tek EVD firması Ekosmart Enerjidir.

VAP Desteklerinden yararlanmak isteyen Endüstriyel İşletmelerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

1- Endüstriyel İşletmenin Enerji Bakanlığı veri tabanında (ENVER PORTAL) kayıtlı olması,

2- Enerji yöneticisinin bulunması,

3- Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) iletilmiş olması,

4- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması veya bu konuda çalışmalara başlamış ve uluslararsı bir akredite belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalamış olması,

Yıllık enerji tüketimi 500 TEP’in üzerinde ve yukarıdaki koşulları sağlayan her endüstriyel işletme, YEGM tarafından yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanı Şirketinin hazırlamış olduğu VAP DOSYASI ile hibelerden yararlanabilmek için başvuru yapabilmektedir.

Başvurular aynı anda en fazla 5 proje ile yapılabilmektedir. Proje yatırım tutarı en fazla 5 milyon TL olan projeler %30 oranında desteklenmektedir. Basit bir hesapla 5 adet enerji verimliliği projesi için 25 milyon TL’lik yatırım tutarına karşılık 7,5 milyon TL’lik hibe alma fırsatı bulunmaktadır.

Son olarak VAP konusu uygulamanın geri dönüş süresi (payback) en fazla 5 yıl olmalıdır.

Hali hazırda işletme bünyesinde yapacağınız enerji verimliliği yatırımlarınız için yatırım tutarınızın %30'luk kısmı için hibe almak istiyorsanız, bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

VAP dosya hazırlama ve danışmanlık ücreti yapılacak olan çalışmanın türüne göre değişiklik göstermektedir. VAP fiyat teklifi için iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

TOP