Detaylı Enerji Etüdü Yaptırma Zorunluluğu 5000 TEP İşletmeler

  • 5000 TEP ve üzeri enerji tüketimleri olan işletmelerin yaptırmak zorunda oldukları etüt ve sonuç raporunu bakanlığa iletmeleri gerekmektedir.
  • Detaylı Enerji Etüdü 4 yılda bir yapılması gerekmektedir.
  • 1000 TEP üzeri işletmelerin de aynı zamanda ISO 50001 Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Etüt yaptırmama cezası 112.780 TL olmuştur.
  • Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği için detaylı enerji etüdü yaptırmanın zorunluluğu 5627 sayılı kanunla yürürlüktedir.
0533 153 52 34 ya da BİZE ULAŞIN

Enerji Etüdü Yaptırma Zorunluluğu

Enerji Etüdü Yaptırmama Cezası Vardır!

Enerji Yöneticileri Dikkat!

Enerji Etüdü yaptırma zorunluluğu vardır. 5627 No’lu Enerji Verimliliği Kanununa göre; yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde her 4 yılda bir enerji etüdü yaptırma zorunluluğu vardır. Bunun yanında 1.000 TEP ve üzeri her endüstriyel işletme bünyesinde Enerji Yöneticisi bulundurulma zorunluğu vardır.

Ayrıca 50.000 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan işletmelerin kendi bünyelerinde Enerji Yönetim Birimi oluşturma zorunluluğu ve yine etüt yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.

Enerji Verimliği Kanunu çerçevesinde verilen para cezalarında artışa gidildi. Buna göre en düşük para cezası 980 liradan bin 121 liraya, en yüksek para cezası ise 98 bin 524 liradan, 112 bin 780 liraya çıkarıldı.


İdari para cezası uygulanmasını gerektiren durumlardan diğer bazıları şöyle:

Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılmaması…

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre enerji kimlik belgesi hazırlamak durumunda olanların bunu yerine getirmemesi.

Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılmaması…

Yakma tesislerinde yer alan kazan, brülör, kat kaloriferi ve kombilerden asgarî verimlilik değerlerini sağlamayanların satışının yapılması…

Enerji verimliliği açısından asgari sınırları sağlamayan elektrik motorları, klimalar, elektrikli ev aletleri ve ampullerin satılması...

Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen tüzel kişilerin uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve görüntüleri ihtiva eden uygulama raporlarını göndermemesi...

TOP